Tjänster

Marknadsföring 360°

Marknadskollegan erbjuder insatser på både strategisk och praktisk nivå i hela den cirkulära processen av marknadsföring, från att hitta nya kunder till att behålla och vårda de kunder och marknader man redan har.

Marknadsföring 360 grader

Var har vi störst potential?

Utvärdering och analys av de marknadsstrategiska vägval företaget kan göra.

 

Hitta nya kunder och marknader

Olika typer av undersökningar och analyser för att hitta nya kunder och marknader för företaget.

 

Skapa värden för våra kunder

Genom att ta fram värdeerbjudanden för företagets produker/tjänster får man en tydlig och klar bild av vilka värden kunderna får genom att köpa av företaget.

 

Marknadsplan

En marknadsplan innehåller de marknadsföringsaktiviteter, mål och uppföljningar som ska till för att bidra till företagets övergripande affärsplan och långsiktiga mål.

 

Genomföra marknadsplanen

Marknadskollegan ser till att alla aktiviteter i marknadsplanen genomförs.

 

Dialog med marknaden

Marknadskollegan hjälper till med att skapa en plan för PR och kommunikation med företagets intressenter.

 

Vad tycker våra kunder?

Marknadskollegan leder arbetet med att följa upp vad kunderna tycker om företaget, dess tjänster/produkter och jämför det med kundernas alternativ samt den ideala leverantören.