Projektuppdrag eller abonnemang?

Anlita Marknadskollegan genom enskilda projekt eller abonnera i den omfattning som företaget har fortlöpande behov av.

Projektuppdrag

Projektuppdrag kan vara bra att börja med när nya marknadsföringsåtgärder eller strukturer ska skapas eller om någon befintlig del ska utvecklas. För varje projekt presenteras en tydlig offert med ingående moment och tidsplan.

Abonnemang 

Med ett abonnemang så fungerar samarbetet med Marknadskollegan som en anställd kollega. Det blir enklare och snabbare att få uppgifter gjorda utan att behöva utvärdera offert för varje uppgift. Ett abonnemang säkerställer att företagets marknadsföring fortlöpande upprätthålls och utvecklas. Ju mer Marknadskollegan lär sig om dig, ditt företag och dess utmaningar desto bättre kvalitet och effektivitet blir det av det arbete som utförs. Du behöver inte förklara allt från början, Marknadskollegan kommer att veta och vara insatt i det du pratar om.

Stöd till befintlig personal

Som marknadschef/marknadsansvarig är det ibland svårt att få tiden att räcka till. Är du ensam i din roll i företaget så kan ett samarbete med en likasinnad ge dig den där extra boosten du behöver. Minska överbelastning genom att låta Marknadskollegan ta över en del av bördan.

Marknadskollegan kan avlasta dig med små och stora uppgifter, som exempelvis:

 • Välja en ny reklambyrå mellan ett antal kandidater
 • Välja ny leverantör av webbsajt/hemsida 
  – Marknadskollegan står på din sida i förhandlingarna
  – Framtagning av de parametrar som ska jämföras
  – Sammanställning och skapa beslutsunderlag och presentation
 • Uppdatera webbsidor med ny information
 • Sköta löpande annonsering på LinkedIn/Facebook/Google
 • Rensa eller sammanställa data i en excelfil
 • Skapa struktur i arbetssätt, dokument eller processer
 • Se till att ta fram foton på medarbetarna, företagets produkter eller andra typer av bilder som företaget behöver
Projektuppdrag eller abonnemang? Hos Marknadskollegan kan du välja att abonnera marknadsföringstjänster i den omfattning som företaget har löpande behov av.